Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

WYDARZENIA  
20-21 marca 2017 r.
W dniach 20-21 marca 2017 roku w Instytucie Sadownictwa w Skierniewicach odbyły się międzynarodowe warsztaty naukowe pt. „Reintroducing Old Varieties and Enabling Crop Biodiversity on the Market” (Reintrodukcja dawnych odmian i zwięk-szenie bioróżnorodności upraw na rynku). ...  Więcej
28 lutego 2017 r.
W dniu 28 lutego 2017 roku podczas Regionalnej Konferencji Metodycznej COBORU w Szczyrku, Marszałek Województwa Śląskiego, Pan Stanisław Dąbrowa, złożył na ręce dyrektora COBORU podziękowanie za dotychczasową owocną współpracę z SDOO w Pawłowicach i centralą COBORU w zakresie doświadczalnictwa odmianowego. ... Więcej
28 lutego 2017 r.
W dniach 28 lutego i 1 marca 2017 roku w Szczyrku w woj. śląskim w hotelu „Klimczok” odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli: kadra kierownicza i specjaliści centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także przedstawiciele jednostek spoza COBORU, z województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, realizujący doświadczenia w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). ... Więcej
27 lutego 2017 r.
Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Roślin Uprawnych, został wyróżniony tytułem Złotego Inżyniera 2016 w kategorii „Innowacje”. Ten zaszczytny tytuł został przyznany prof. E.S. Gackowi w XXIII edycji plebiscytu czytelników „Przeglądu Technicznego”, najstarszej polskiej gazety technicznej, założonej w Paryżu i wydawanej od 151 lat. Okolicznościowy dyplom i statuetka Złotego Inżyniera zostały wręczone podczas uroczystej gali w Domu Technika NOT w Warszawie w dniu 27 lutego 2017 roku. ...
Więcej
23 lutego 2017 r.
W dniu 23 lutego 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych w kadencji 2017-2020. ... Więcej
 
Pozostałe wydarzenia